Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Hương Trà
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên Sở
Tỉnh/thành Cần Thơ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này